• 212-603-51-55
  • info@alelgroup.com
  • İstanbul, Bahçelievler

ALEL GROUP - Mesleki Yeterlilik

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

     İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Kimler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Olabilir ?

     MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına (YBK) başvuru yapabilir. (Adayların sınav ve belgelendirme süreçleri YBK’lerce yürütülmekte olup, sürece ilişkin ayrıntılar YBK’lerce belirlenerek adayların erişimine sunulur. YBK’lerin iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.). Başvuruyu alan YBK, söz konusu yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre sınav ve belgelendirme başvurularını değerlendirir.

Başvuruları uygun bulunan adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

   Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi ?

Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. Kişi kendisini geliştirerek ya da hâlihazırda sahip olduğu diğer alan(lar)da bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayarak, yatay ve dikey geçişlerle farklı ulusal yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

   Hangi meslekler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir ?

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışındaki tüm meslekler 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamına girmektedir.

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAK?

     Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

     Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olacaktır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Bakanlar Kurulu kararı henüz oluşturulma aşamasında olup, yayımlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?   Belge zorunluluğundan bahsedebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir.

Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz.

25/05/2015 tarihinde resmi gazetede Bakanlıkça yayımlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir.

3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

     3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

4 .Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

     Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

5. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

     Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 

SIRA NO

ULUSAL YETERLİLİK KODU

YETERLİLİK ADI

SEVİYESİ

SINAV ÜCRETİ ÜST SINIRI

1

11UY0011-3

AHŞAP KALIPÇI

SEVİYE 3

640 TL

2

12UY0054-3

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

SEVİYE 3

740 TL

3

12UY0054-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI

SEVİYE 3

740 TL

4

11UY0014-3

ALİMİNYUM KAYNAKÇISI

SEVİYE 3

575 TL

5

10UY0003-3

BACACI

SEVİYE 3

440 TL

6

10UY0003-4

BACACI

SEVİYE 4

440 TL

7

11UY0012-3

BETONARME DEMİRCİSİ

SEVİYE 3

640 TL

8

12UY0049-3

BETONCU

SEVİYE 3

740 TL

9

12UY0082-4

CNC PROGRAMCISI

SEVİYE 4

470 TL

10

12UY0082-5

CNC PROGRAMCISI

SEVİYE 5

470 TL

11

11UY0010-3

ÇELİK KAYNAKÇISI

SEVİYE 3

500 TL

12

11UY0015-4

DİRENÇ KAYNAK AYARCISI

SEVİYE 4

575 TL

13

11UY0033-3

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI

SEVİYE 3

430 TL

14

11UY0032-4

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ

SEVİYE 4

500 TL

15

11UY0034-3

DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

SEVİYE 3

700 TL

16

11UY0034-4

DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

SEVİYE 4

700 TL

17

12UY0048-3

DUVARCI

SEVİYE 3

740 TL

18

11UY0013-3

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI

SEVİYE 3

750 TL

19

12UY0080-4

HİDROLİK – PNÖMATİKÇİ

SEVİYE 4

680 TL

20

12UY0080-5

HİDROLİK – PNÖMATİKÇİ

SEVİYE 4

680 TL

21

12UY0057-3

ISI YALITIMCISI

SEVİYE 5

740 TL

22

11UY0031-3

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ

SEVİYE 3

500 TL

23

11UY0023-3

İNŞAAT BOYACISI

SEVİYE 3

640 TL

24

12UY0056-3

İSKELE KURULUM ELEMANI

SEVİYE 3

740 TL

25

11UY0016-4

KAYNAK OPERATÖRÜ

SEVİYE 4

550 TL

26

10UY0002-3

MAKİNE BAKIMCI

SEVİYE 3

700 TL

27

10UY0002-4

MAKİNE BAKIMCI

SEVİYE 4

700 TL

28

10UY0002-5

MAKİNE BAKIMCI

SEVİYE 5

740 TL

29

12UY0085-3

METAL SAC İŞLEMECİ

SEVİYE 3

425 TL

30

12UY0085-4

METAL SAC İŞLEMECİ

SEVİYE 4

640 TL

31

11UY0020-5

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ

SEVİYE 5

740 TL

32

11UY0021-4

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ

SEVİYE 4

720 TL

33

11UY0007-3

OTOMOTİV MONTAJCISI

SEVİYE 3

700 TL

34

12UY0053-3

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI

SEVİYE 3

600 TL

35

12UY0050-3

PANEL KALIPÇI

SEVİYE 3

740 TL

36

09UY0001-3

PLASTİK KAYNAKÇISI

SEVİYE 3

390 TL

37

12UY0051-3

SERAMİK KARO KAPLAMACISI

SEVİYE 3

740 TL

38

11UY0024-3

SIVACI

SEVİYE 3

690 TL

39

12UY0058-3

SU YALITIMCISI

SEVİYE 3

740 TL